Xem chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Hợp đồng số: 39/2022/HĐDVĐGTS ngày 03/8/2022)

Ngày 13:56:12 04-08-2022 - Lượt xem: 87

* TÊN, ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang;

- Địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

* TÊN, ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ CÓ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phụng Hiệp;

- Đơn vị: Ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

I. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN MUA HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Mỹ Thuận 2, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (hồ sơ ông Trần Minh Tài và bà Thị Bích Trinh), bán riêng lẻ từng tài sản, cụ thể:

- Tài sản 01:

+ Quyền sử dụng đất tại thửa 86 (theo bản đồ chính quy) có diện tích 5.873,7m2, loại đất LUC, tờ bản đồ số 15 (theo bản đồ chính quy);

+ Cây trồng trên đất: Bưởi da xanh loại B (219 cây); Bưởi da xanh loại C (52 cây); Hạnh loại A (77 cây); Hạnh loại B (69 cây); Hạnh lọai C (27 cây); Quýt loại A (98 cây); Quýt loại B (171 cây); Quýt loại C (172 cây).

- Tài sản 02:

+ Quyền sử dụng đất tại thửa 30 theo bản đồ chính quy (780 theo bản đồ 205) diện tích 2.290,1m2, loại đất LUC, tờ bản đồ số 15 theo bản đồ chính quy (04 theo bản đồ 205);

+ Cây trồng trên đất: Chôm chôm loại B (08 cây); Xoài loại A (05 cây); Xoài loại B (18 cây); Bưởi da xanh loại C (21 cây).

- Tài sản 03: Quyền sử dụng đất tại thửa 141 theo bản đồ chính quy (239 theo bản đồ 205) diện tích 4.483,2m2, loại đất LUC, tờ bản đồ số 05 theo bản đồ chính quy (04 theo bản đồ 205).

(Theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 11/3/2021 và ngày 25/3/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phụng Hiệp; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS00477 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang cấp ngày 03/8/2017 cho ông Lê Văn Trung đứng tên sử dụng, ông Trần Minh Tài nhận chuyển nhượng ngày 20/9/2018; Lược đồ giải thửa số 149, 150, 151 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phụng Hiệp cấp ngày 25/6/2021; Chứng thư thẩm định giá tài sản số 172/BĐS ngày 23/9/2021 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thống Nhất).

Lưu ý: Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế. Khách hàng có trách nhiệm xem xét tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá. Người trúng đấu giá chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản sau khi trúng đấu giá.

2. Giá khởi điểm:

- Tài sản 01: 647.867.786 đồng (Sáu trăm bốn mươi bảy triệu tám trăm sáu mươi bảy ngàn bảy trăm tám mươi sáu đồng);

- Tài sản 02: 161.438.792 đồng (Một trăm sáu mươi mốt triệu bốn trăm ba mươi tám ngàn bảy trăm chín mươi hai đồng);

- Tài sản 03: 279.818.928 đồng (Hai trăm bảy mươi chín triệu tám trăm mười tám ngàn chín trăm hai mươi tám đồng).

3. Tiền mua hồ sơ:

- Tài sản 01: 500.000 đồng/hồ sơ;

- Tài sản 02: 200.000 đồng/hồ sơ;

- Tài sản 03: 200.000 đồng/hồ sơ.

4. Tiền đặt trước:

- Tài sản 01: 65.000.000 đồng/hồ sơ;

- Tài sản 02: 16.000.000 đồng/hồ sơ;

- Tài sản 03: 28.000.000 đồng/hồ sơ.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Đối tượng đăng ký:

Cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan được đăng ký tham gia đấu giá, trừ trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân đại diện tham gia đấu giá. Việc đại diện cho hộ gia đình tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện đăng ký: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành).

- Bản sao: CMND hoặc CCCD đối với cá nhân và Sổ hộ khẩu của người đăng ký tham gia đấu giá (cung cấp bản gốc để đối chiếu).

- Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Giấy xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

- Trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nộp trước thời điểm tổ chức cuộc đấu giá).

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Cá nhân, hộ gia đình có đơn đăng ký (theo mẫu do Trung tâm phát hành) chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành, đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc trực tiếp mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm.

- Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm mở tại ngân hàng đúng thời gian quy định nêu tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN, BÁN HỒ SƠ, NỘP HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

a) Thời gian: Ngày 18/8/2022 và ngày 19/8/2022 (trong giờ hành chính).

b) Địa điểm: Tại nơi có tài sản (ấp Mỹ Thuận 2, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

a) Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/8/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 22/8/2022 (trong giờ hành chính).

b) Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp.

c) Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/8/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 24/8/2022 (trong giờ hành chính), trừ trường hợp Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:

- Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Số tài khoản: 73710000281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

- Nội dung nộp tiền: “Họ và tên_nộp tiền đặt trước_tên tài sản”.

- Người đăng ký tham gia đấu giá có trách nhiệm chụp chứng từ chứng minh đã nộp đủ tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm và gửi qua tin nhắn Zalo, số điện thoại: 0907 945 929.

IV. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không giới hạn số vòng đấu).

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 25/8/2022 (Thứ năm).

2. Địa điểm: Tại Hội trường Sở Tư pháp (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

(Thông báo này thay cho Giấy mời khách hàng tham dự cuộc đấu giá)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TB-TMT.pdf_20220804135748.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 6990
Đã truy cập: 1276708