Xem chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Hợp đồng số: 40/2022/HĐDVĐGTS ngày 08/8/2022)

Ngày 15:55:41 09-08-2022 - Lượt xem: 114

* TÊN, ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang;

- Địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

* TÊN, ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ CÓ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Trường THPT Lê Quý Đôn;

- Đơn vị: Số 62, đường 30/4, khu vực 2, phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

I. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, THỜI HẠN THUÊ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN MUA HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Tài sản đấu giá:

Cho thuê mặt bằng căn tin và mặt bằng bãi xe 02 bánh tại Trường THPT Lê Quý Đôn (Số 62, đường 30/4, khu vực 2, phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang); Đăng ký và đấu giá riêng lẻ từng tài sản, cụ thể như sau:

- Tài sản 1: Mặt bằng căn tin, có diện tích 110m2; Hiện trạng: Trên mặt bằng cho thuê có công trình xây dựng là căn tin.

- Tài sản 2: Mặt bằng bãi xe 02 bánh, có diện tích 312m2; Hiện trạng: Trên mặt bằng cho thuê có công trình xây dựng là nhà xe.

2. Thời hạn thuê: 1 năm (Năm học 2022 - 2023) gồm 09 tháng.

3. Giá khởi điểm:

- Tài sản 1: Giá cho thuê mặt bằng căn tin và CTXD: 276.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng). Trong đó:

+ Giá cho thuê mặt bằng căn tin: 12.000.000 đồng/tháng. Giá cho thuê 9 tháng: 108.000.000 đồng (Một trăm lẻ tám triệu đồng).

+ Giá trị công trình xây dựng căn tin có diện tích xây dựng 110m2: 168.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tám triệu đồng).

- Tài sản 2: Giá cho thuê mặt bằng bãi xe 02 bánh: 7.000.000 đồng/tháng. Giá cho thuê 9 tháng: 63.000.000 đồng (Sáu mươi ba triệu đồng).

* Tổng giá khởi điểm: 339.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi chín triệu đồng).

Lưu ý:

Giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí có liên quan đến tài sản cho thuê. Giá trị công trình xây dựng nói trên sau khi người trúng đấu giá nộp cho Trường THPT Lê Quý Đôn thì nhà trường sẽ chi trả lại cho chủ đầu tư cũ.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tài sản 01: 200.000 đồng/hồ sơ;

- Tài sản 02: 150.000 đồng/hồ sơ.

5. Tiền đặt trước:

- Tài sản 01: 55.000.000 đồng/hồ sơ;

- Tài sản 02: 12.000.000 đồng/hồ sơ.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Đối tượng đăng ký:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan được đăng ký tham gia đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

2. Điều kiện đăng ký:

Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành).

- Bản sao: CMND hoặc CCCD; Giấy chứng nhận ĐKKD đối với tổ chức tham gia đấu giá và giấy CMND hoặc CCCD của người đại diện theo pháp luật của tổ chức (cung cấp bản gốc để đối chiếu).

- Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá.

- Chứng từ chứng minh đã nộp tiền mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm.

- Các giấy tờ liên quan khác của cá nhân, tổ chức chứng minh đáp ứng đủ các điệu kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện tham gia đấu giá đối với loại tài sản đó (nếu có).

- Trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nộp trước thời điểm tổ chức cuộc đấu giá).

Lưu ý: Người trúng đấu giá phải cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định đối với tài sản và theo các nội dung quy định tại hợp đồng cho thuê mặt bằng.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đơn đăng ký (theo mẫu do Trung tâm phát hành) chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành, đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo phương thức trực tiếp cho Trung tâm.

- Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm mở tại ngân hàng thương mại đúng thời gian quy định nêu tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản.  

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN, BÁN HỒ SƠ, NỘP HỒ SƠ; NỘP PHIẾU TRẢ GIÁ; HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU TRẢ GIÁ; NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian: Ngày 16/8/2022 và ngày 17/8/2022 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại nơi có tài sản; Trường THPT Lê Quý Đôn (Số 62, đường 30/4, khu vực 2, phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang).

2. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ và nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu trả giá:

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ, nhận phiếu trả giá: Từ ngày 10/8/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/8/2022 (trong giờ hành chính).

- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

- Hướng dẫn cách ghi phiếu trả giá: Được quy định cụ thể trong Quy chế cuộc đấu giá tài sản (được cung cấp cho khách hàng khi liên hệ mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá).

3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/8/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 30/8/2022 (trong giờ hành chính), trừ trường hợp Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:

- Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Số tài khoản: 73710000281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

- Nội dung nộp tiền: “Họ và tên_nộp tiền đặt trước_tên tài sản”.

- Người đăng ký tham gia đấu giá có trách nhiệm chụp chứng từ chứng minh đã nộp đủ tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm và gửi qua tin nhắn Zalo, số điện thoại: 0907 945 929.

IV. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 31/8/2022 (Thứ tư).

2. Địa điểm: Tại Hội Trường Trường THPT Lê Quý Đôn (Số 62, đường 30/4, khu vực 2, phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang).

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

(Thông báo này thay cho Giấy mời tham gia cuộc đấu giá)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 5. TB dau gia tai san-LQĐ.pdf_20220809155654.pdf

Đang online: 5
Hôm nay: 6646
Đã truy cập: 1276367