Xem chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Hợp đồng số: 41/2022/HĐDVĐGTS ngày 11/8/2022)

Ngày 10:44:31 12-08-2022 - Lượt xem: 59

* TÊN, ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang;

- Địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

* TÊN, ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ CÓ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang;

- Đơn vị: Số 17, đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

I. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN MUA HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tọa lạc ấp Trường Phước A, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang (hồ sơ ông Huỳnh Công Tâm và bà Võ Thị Thu Thủy), trong đó:

- Quyền sử dụng đất, bao gồm:

+ Thửa 375 có diện tích 18.640,4m2, loại đất LUC, tờ bản đồ số 4;

+ Thửa 1314(376) có diện tích 4.310,5m2 (có 56,3m2 đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn Kênh 4000), loại đất CLN, tờ bản đồ số số 4;

+ Thửa 1315(377) có diện tích 97,8m2 (có 45,4m2 đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn Kênh 4000), loại đất CLN, tờ bản đồ số 4;

+ Thửa 1316(377) có diện tích 52,8m2 , loại đất ONT, tờ bản đồ số 4.

- Cây trồng trên đất, bao gồm: Chanh loại B (01 cây); Chùm ruột loại A (02 cây); Chuối (loại A: 10 cây, loại B: 10 cây, loại C: 40 cây); Cóc loại B (03 cây); Lêkima (loại A: 03 cây, loại C: 02 cây); Mít (loại A: 3 cây, loại C: 5 cây); Vú sữa loại A (02 cây); Xoài (loại A: 02 cây, loại B: 01 cây); Sắn loại C (09 cây); Gừa loại A (01 cây); Bình bát loại C (20 cây); Cách loại A (01 cây); Tre (loại A: 150 cây, loại B: 50 cây, loại C: 50 cây).

Theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 14/01/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Châu Thành cấp cho hộ Võ Quang Bộ đứng tên sử dụng, bà Võ Thị Thu Thủyông Huỳnh Công Tâm nhận tặng cho được cơ quan có thẩm quyền xác nhận ngày 11/3/2008; Mảnh trích đo địa chính số 40, 41-2022 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành A cấp ngày 15/4/2022; Chứng thư thẩm định giá tài sản số 81/BĐS ngày 30/5/2022 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thống Nhất).

Lưu ý: Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế. Khách hàng có trách nhiệm xem xét tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá. Người trúng đấu giá chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản sau khi trúng đấu giá.

2. Giá khởi điểm: 2.601.280.025 đồng (Hai tỷ sáu trăm lẻ một triệu hai trăm tám mươi ngàn không trăm hai mươi lăm đồng).

3. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

4. Tiền đặt trước: 260.000.000 đồng/hồ sơ.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Đối tượng đăng ký:

Cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan được đăng ký tham gia đấu giá, trừ trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân đại diện tham gia đấu giá. Việc đại diện cho hộ gia đình tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện đăng ký: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành).

- Bản sao: CMND hoặc CCCD đối với cá nhân và Sổ hộ khẩu của người đăng ký tham gia đấu giá (cung cấp bản gốc để đối chiếu).

- Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Giấy xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

- Trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nộp trước thời điểm tổ chức cuộc đấu giá).

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Cá nhân, hộ gia đình có đơn đăng ký (theo mẫu do Trung tâm phát hành) chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành, đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc trực tiếp mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm.

- Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm mở tại ngân hàng đúng thời gian quy định nêu tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN, BÁN HỒ SƠ, NỘP HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

a) Thời gian: Ngày 29/8/2022 và ngày 30/8/2022 (trong giờ hành chính).

b) Địa điểm: Tại nơi có tài sản (ấp Trường Phước A, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang).

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

a) Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/8/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/9/2022 (trong giờ hành chính. Trừ các ngày nghỉ lễ Quốc Khánh từ 01/9/2022 - 04/9/2022).

b) Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp.

c) Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/9/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 07/9/2022 (trong giờ hành chính), trừ trường hợp Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:

- Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Số tài khoản: 73710000281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

- Nội dung nộp tiền: “Họ và tên_nộp tiền đặt trước_tên tài sản”.

- Người đăng ký tham gia đấu giá có trách nhiệm chụp chứng từ chứng minh đã nộp đủ tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm và gửi qua tin nhắn Zalo, số điện thoại: 0907 945 929.

IV. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không giới hạn số vòng đấu).

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 08/9/2022 (Thứ năm).

2. Địa điểm: Tại Hội trường Sở Tư pháp (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

(Thông báo này thay cho Giấy mời khách hàng tham dự cuộc đấu giá)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TB-TamThuy.pdf_20220812104609.pdf

Đang online: 3
Hôm nay: 6613
Đã truy cập: 1276334