Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 13492 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
5372/QĐ-SLĐTBXH 24/05/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với bà: Hà Mỹ Nhân. Sinh năm: 1982
712/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 24/05/2022 V/v đề xuất nhu cầu vốn thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn (lĩnh vực phi nông nghiệp) thuộc nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025
5371/QĐ-SLĐTBXH 24/05/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN VĂN ĐỜI
5370/QĐ-SLĐTBXH 24/05/2022 Về việc chấm dứt chế độ trợ cấp người phục vụ Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Của đối với ông: NGUYỄN VĂN ĐỜI
5369/QĐ-SLĐTBXH 24/05/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với người có công
với cách mạng từ trần đối với bà: PHẠM THỊ CỦA Là Mẹ Việt Nam anh hùng
5368/QĐ-SLĐTBXH 24/05/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công đối với ông Lê Hoàng Sáu
5367/QĐ-SLĐTBXH 24/05/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công đối với ông Lê Hoàng Tư
5365/QĐ-SLĐTBXH 24/05/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công đối với ông Lê Hoàng Ba
5364/QĐ-SLĐTBXH 24/05/2022 Về việc bổ sung tình hình thân nhân liệt sĩ đối với ông La Vũ Nam
5363/QĐ-SLĐTBXH 24/05/2022 Về việc bổ sung tình hình thân nhân liệt sĩ đối với ông La Vũ Ba
Đang online: 3
Hôm nay: 1485
Đã truy cập: 951921
Quản lý khảo sát

Ý kiến doanh nghiệp về sự kịp thời của Trang thông tin điện tử của sở

Rất kịp thời
Kịp thời
Còn chậm
Không kịp thời


Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.