Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 04 đến 09/4/2022 (Điều chỉnh, bổ sung lần 5)

Ngày 01-04-2022

THỨ HAI: NGÀY 04/4/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Mời Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch, Ban Quản lý Dự án ĐT&XD phối hợp chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự họp về việc góp ý khung chính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự họp Đảng ủy Quân sự huyện. Điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp thông qua dự thảo Kế hoạch: Lễ Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); Lễ dâng hương viếng Bác 19/5. Mời lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin cùng dự. Điểm tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang (lịch thay Giấy mời); 

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải đối thoại với các hộ dân. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Trung tâm PTQĐ, Ban Quản lý Dự án ĐT&XD, Kinh tế và Hạ tầng, Thường trực UBND xã Xà Phiên cùng dự. Điểm tại Nhà Văn hóa ấp 2, xã Xà Phiên (lịch thay Giấy mời).

THỨ BA: NGÀY 05/4/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch tiếp dân định kỳ. Mời lãnh đạo Thanh tra huyện cùng dự. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp thông qua dự thảo Kế hoạch: Lễ Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); Lễ dâng hương viếng Bác 19/5. Mời lãnh đạo: Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (lịch thay Giấy mời);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự Lễ khai mạc Hội thi Nhà nông đua tài huyện Long Mỹ Năm 2022. Điểm tại Hội trường UBND huyện;

- 08 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe báo cáo tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn huyện. Mời Trung tâm PTQĐ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Khu nông nghiệp UDCNC, Thường trực UBND thị trấn Vĩnh Viễn cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ cùng Bí Thư Huyện ủy kiểm tra công tác xây dựng đô thị thị trấn Vĩnh Viễn. Điểm tập trung tại UBND thị trấn Vĩnh Viễn (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc với lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD công trình GT và NN về việc giải quyết vướng mắc của các hộ dân để bàn giao mặt bằng thi công đẩy nhanh tiến độ, thực hiện theo Kết luận của Thường trực UBND tỉnh. Mời lãnh đạo: Trung tâm PTQĐ tỉnh, Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm PTQĐ huyện; Thường trực UBND xã, thị trấn: Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn A, Lương Tâm cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ TƯ: NGÀY 06/4/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải khảo sát cảnh quan chuẩn bị Lễ công nhận xã Thuận Hưng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và chiến dịch Giao thông thủy lợi và trồng cây năm 2022. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa và Thông tin cùng đi (lịch thay Giấy mời);

- 10 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải triển khai dự án Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Mời lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện; Thường trực UBND xã, thị trấn: Lương Nghĩa, Lương Tâm, Vĩnh Thuận Đông, Thuận Hưng, Vĩnh Viễn cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm trường trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế cùng đi (lịch thay Giấy mời);

- 15 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải cùng Thường trực UBND tỉnh nghe công bố Quyết định thanh tra của Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (lịch thay Giấy mời);

- 14 giờ, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm cho Đ/c Lê Hồng Việt, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT, Thành viên UBND huyện dự khánh thành 02 dự án thuộc Chương trình Quỹ dự án tác động nhanh hợp tác Mê công - Sông Hằng giai đoạn 2020-2021 do Chính phủ Ấn Độ tài trợ. Điểm tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp.

THỨ NĂM: NGÀY 07/4/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 8 sơ kết công tác quý I và triển khai Chương trình công tác quý II năm 2022. Điểm tại hội trường UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố Vị Thanh;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải đối thoại các hộ buôn bán khu vực gần đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện, Ủy ban MTTQVN huyện, Cty TNHH TMDV-XD Triều Vỹ, Thường trực UBND xã Lương Tâm cùng dự (UBND xã Lương Tâm mời các hộ dân). Điểm tại UBND xã (lịch thay Giấy mời).

THỨ SÁU: NGÀY 08/4/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Điểm tại Hội trường UBND huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân huyện. Mời Thành viên Đoàn công tác Liên ngành; Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn cùng dự, Thanh tra chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (có Giấy mời riêng);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo kiêm nhiệm nội chính và phòng, chống tham nhũng huyện. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp Thường trực HĐND huyện đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ tháng 3 năm 2022 và phướng thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2022. Mời lãnh đạo Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính-Kế hoạch cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc với nhà đầu tư dự án Cụm Công nghiệp trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo: Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính-Kế hoạch cùng dự (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ BẢY: NGÀY 09/4/2022

09 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Lễ khởi công cầu kinh Ba Bù Xụ, ấp 3 xã Thuận Hòa./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lịch tuần ngày 04-09-4 dc lan 5.docx_20220408152728.docx

Đang online: 6
Hôm nay: 631
Đã truy cập: 499371
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.