Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 14 đến 18/3/2022 (Điều chỉnh, bổ sung lần 5)

Ngày 11-03-2022

THỨ HAI: NGÀY 14/3/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch họp đảm bảo chế độ chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ theo Nghị quyết 02 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Mời Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch, Ban Chỉ huy Quân sự; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Kế toán xã, thị trấn cùng dự. Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện  (lịch thay Giấy mời);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan;

08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự Hội thảo Khoa học Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ”, do Bộ Công an tổ chức. Điểm tại Hội trường trực tuyến Công an tỉnh;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp Đoàn thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện 16 tiêu chí Nông thôn mới Nâng cao xã Thuận Hưng huyện Long Mỹ năm 2022 theo Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 14 giờ, Đ/c Chủ tịch, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện. Mời Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy; lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Tài chính-Kế hoạch, Văn hóa và thông tin, Công an, Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Văn hóa Thông tin-Thể thao và Truyền thanh; Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thuận Hưng cùng dự, giao phòng Nông nghiệp phối hợp các ngành chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ BA: NGÀY 15/3/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự thông qua góp ý cho bản dự thảo báo cáo đầu kỳ lập quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Phòng Tài chính-Kế hoạch chuẩn bị nội dung). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh;

- 09 giờ, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị bàn giao cắm cọc GPMB (đợt 1) dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại phòng họp số 5 Trung tâm Hội nghị tỉnh;

-  07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải tham gia bồi dưỡng lớp kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 khóa 98 tại trường Quân sự Quân khu 9, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (đến hết tuần);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: NGÀY 16/3/2022

-  07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc với Đoàn của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát chỉ tiêu sử dụng đất, danh mục công trình dự án và nhu cầu sử dụng đất trong 2 dự thảo “Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Hậu Giang” và “Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất  đến thời kỳ năm 2021, tầm nhìn đến năm 2050. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Ban quản lý dự án ĐT-XD cùng dự, giao phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

-  07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ về công tác quy hoạch cán bộ đến các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện.

THỨ NĂM: NGÀY 17/3/2022

-  08 giờ, Đ/c Chủ tịch dự trực tuyến Hội nghị Thống kê toàn quốc. Mời Thường trực Huyện ủy, Chánh Văn phòng Huyện ủy, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Công an, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Chi cục Thống kê khu vực Long Mỹ, giao Chi cục Thông kế khu vực Long Mỹ chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

-  07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự họp triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn Cần Thơ - Cà Mau đi qua tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng; Chủ tịch UBND xã, thị trấn: Vĩnh Thuận Đông, Thuận Hưng, Lương Tâm, Lương Nghĩa, Vĩnh Viễn cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (lịch thay Giấy mời).

THỨ SÁU: NGÀY 18/3/2022

- 08 giờ, Đ/c Chủ tịch cùng Thường trực UBND tỉnh làm việc với Đoàn Thanh tra của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông qua biên bản làm việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ. Mời lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội (Phòng Lao động TBXH phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (lịch thay Giấy mời);

-  07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lịch tuần ngày 14-18-3 dc lan 5.docx_20220317164724.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 558
Đã truy cập: 499298
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.