Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 18 đến 22/4/2022 (Điều chỉnh, bổ sung lần 5)

Ngày 15-04-2022

THỨ HAI: NGÀY 18/4/2022

- 09 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải báo cáo công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn huyện Long Mỹ với Thường trực UBND tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự hội ý các thường trực. Mời Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo công tác chuẩn bị Lễ công nhận xã Thuận Hưng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 15 giờ, Đ/c Chủ tịch làm việc với Ban Tổ chức Huyện ủy về công tác cán bộ.  Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 14 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam. Mời Chủ tịch Hội người cao tuổi huyện cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự họp cùng Thường trực UBND tỉnh về thực hiện Đề án Hậu Giang Xanh. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh).

THỨ BA: NGÀY 19/4/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ và các Đ/c Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND huyện. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Ban Quản lý dự án ĐT&XD; Chủ tịch UBND xã Lương Nghĩa cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch cùng Thường trực UBND tỉnh họp về việc báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch UBND tỉnh);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với Hội Người mù huyện về công tác nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội Người mù huyện. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự giải quyết đề xuất hỗ trợ khác đối với các hộ dân bị ảnh hưởng dự án: Khu tái định cư ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ cùng dự. Điểm tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường;

- 18 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Chương trình liên hoan nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hậu Giang hưởng ứng “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”  19/4 năm 2022. Điểm tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hậu Giang.

THỨ TƯ: NGÀY 20/4/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe báo cáo kết quả thực hiện đối với các nội dung phản ánh tại địa bàn xã Lương Nghĩa và thị trấn Vĩnh Viễn. Mời lãnh đạo Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng; Chủ tịch UBND xã Lương Nghĩa cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 14 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch cùng Thường trực UBND tỉnh dự họp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về tiến độ thực hiện và các nội dung báo cáo đầu kỳ dự án lập quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo nghe báo cáo phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Nội vụ, Bảo hiểm xã hội, Văn phòng HĐND và UBND cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự họp với các ngành về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Khu tái định cư ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ. Mời lãnh đạo Quỹ đầu tư phát triển; Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện.

THỨ NĂM: NGÀY 21/4/2022

- 09 giờ, Đ/c Chủ tịch dự trực tuyến Lễ công bố hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc. Điểm tại phòng họp số 2 Cục Thuế tỉnh Hậu Giang;

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện 2 Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến với Thường trực UBND tỉnh sơ kết hoạt động Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội quý I, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý II/2022. Mời Thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện, Phòng giao dịch NHCSXH chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (theo lịch UBND tỉnh);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ và Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự Hội nghị cán bộ chủ chốt. Điểm tại Hội trường UBND huyện (theo lịch Huyện ủy).

THỨ SÁU: NGÀY 22/4/2022

- 08 giờ, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự trực tuyến Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Điểm tại Hội trường UBND huyện;

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải cùng Thường trực UBND tỉnh dự họp trực tuyến (lần thứ 2) Ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Mời lãnh đạo Trung tâm PTQĐ cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch họp trực tuyến cùng Thường trực UBND tỉnh Sơ kết công tác tiêm vắc xin mũi 3 và triển khai kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. Mời lãnh đạo: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế; Thường trực UBND, Trưởng trạm Y tế, Phòng khám đa khoa khu vực xã, thị trấn cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (theo lịch UBND tỉnh);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường UBND xã Thuận Hòa;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự họp với các ngành về việc giải quyết một số vướng mắc khu hành chính huyện Long Mỹ. Mời lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch, Ban Quản lý Dự án ĐT&XD, Kinh tế và Hạ tầng cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lịch tuần ngày 18-22-4 dc lan 5.docx_20220421091957.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 531
Đã truy cập: 499271
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.