Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 20/6 đến 24/6/2022 (Điều chỉnh, bổ sung lần 4)

Ngày 17-06-2022

THỨ HAI: NGÀY 20/6/2022

          - 08 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch tiếp xúc cử tri cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang sau Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV. Mời lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN huyện, các Đoàn thể chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Tư pháp, Kinh tế và Hạ tầng, Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Lao động TB&XH, Nông nghiệp và PTNT, Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội, Chi Cục Thuế Khu vực II, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Điện lực Long Mỹ, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND xã, thị trấn cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND huyện;

          - 09 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe báo cáo tiến độ các dự án do Ban quản lý dự án ĐTXD huyện làm chủ đầu tư. Mời lãnh đạo phòng Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Công ty Cổ phần nước sạch nông thôn. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch họp Hội đồng kỷ luật. Mời thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Họp mặt Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022). Mời lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - thể thao và Truyền thanh cùng dự. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải khảo sát đường tránh thị trấn Vĩnh Viễn. Mời Ban Quản lý Dự án CT GT-NN, Công an huyện, Trung tâm PTQĐ huyện, Thường trực UBND thị trấn Vĩnh Viễn. Điểm tại cống Kênh Lộ Lớn;

- 20 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ tham dự chương trình nghệ thuật Thương lắm miền Tây với chủ đề “Hậu Giang tình đất tình người”. Điểm tại Công viên Chiến Thắng, Khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

THỨ BA: NGÀY 21/6/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND huyện. Mời Giám đốc Ban Quản lý Dự án ĐT&XD cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp triển khai công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Công an huyện, lãnh đạo phòng: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính-Kế hoạch, Văn hóa và thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Y tế, Điện lực Long Mỹ, Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 2, Huyện đoàn, Trung tâm Văn hóa - thể thao và Truyền thanh, Ban Giám hiệu trường THPT Tây Đô và trường THPT Lương Tâm; Thường trực UBND các xã, thị trấn cùng dự. (Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp 2 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự đối thoại với các hộ dân trên địa bàn huyện. Mời Thành viên Đoàn công tác liên ngành (theo Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 15/3/2022), Trung tâm PTQĐ tỉnh; Thường trực UBND xã, thị trấn: Lương Tâm, Vĩnh Viễn cùng dự (Thanh tra chuẩn bị nội dung và mời hộ dân). Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện.

THỨ TƯ: NGÀY 22/6/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải thông qua quy hoạch Khu tái định cư phục vụ dự án Đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, ấp 1 thị trấn Vĩnh Viễn. Mời Thường trực Huyện ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN huyện; lãnh đạo Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính-Kế hoạch, Điện lực, Công ty CP Cấp nước số 2; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, MTTQVN thị trấn Vĩnh Viễn cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự tọa đàm “Nâng cao hiệu quản công tác giám sát, phản biện xã hội, gham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội các cấp” năm 2022. Điểm tại phòng họp Huyện ủy;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND huyện. Mời Trưởng Phòng: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện.

THỨ NĂM: NGÀY 23/6/2022

          - 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2022. Mời đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trưởng Công an, Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe NVQS, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng dự án Đường ô tô về trung tâm xã Vĩnh Viễn A. Mời lãnh đạo Trung tâm PTQĐ huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Thường trực UBND xã Vĩnh Viễn A (giao Trung tâm PTQĐ phối hợp với UBND xã Vĩnh Viễn A mời hộ dân). Điểm tại trụ sở UBND xã;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ cùng Thường trực Huyện ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu Thanh tra nhân dân các xã, thị trấn (theo lịch Huyện ủy).

THỨ SÁU: NGÀY 24/6/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự. Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ Kiểm tra các điểm trường chuẩn bị thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tại cùng đi;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp giải quyết khó khăn vướng mắc GPMB Khu nông nghiệp ứng dụng CNC. Mời lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Trung tâm PTQĐ, Thường trực UBND thị trấn Vĩnh Viễn, lãnh đạo Ban Quản lý Khu nông nghiệp UDCNC cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp Tổ công tác thực hiện GPMB dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam  phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn Cần Thơ – Cà Mau). Mời Thành viên Tổ công tác (theo Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 24/5/2022), lãnh đạo Trung tâm PTQĐ tỉnh cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương. Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện;

          - 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải cùng Thường trực UBND tỉnh họp Tổ công tác số 10 về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh;

        - 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị triển khai Quyết định số 1155/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lịch tuần 20-24-6 dc lan 4.docx_20220624140023.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 149
Đã truy cập: 568845
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.