Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 21/02 đến 25/02/2022 (Điều chỉnh, bổ sung lần 4)

Ngày 18-02-2022

THỨ HAI: NGÀY 21/02/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự hội ý các Thường trực. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự phiên tòa phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng xử số 1, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Đặng Hoàng Vũ nghe Phòng Nội vụ báo cáo công tác đánh giá, xếp loại thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ BA: NGÀY 22/02/2022

          - 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Mời lãnh đạo Thanh tra, Chi cục Thi hành án dân sự, Trung tâm Y tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng dự. Điểm tại phòng tiếp công dân Huyện uỷ (theo lịch Huyện ủy);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ công tác xã Vĩnh Viễn A nghe báo cáo công tác trọng tâm quý I năm 2022. Mời các Đ/c được phân công chỉ đạo xã cùng dự. Điểm tại UBND xã Vĩnh Viễn A (lịch thay Giấy mời);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư 02 dự án của HTX, thực hiện Nghị quyết số 26 của HĐND tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính-Kế hoạch; Thường trực UBND xã Thuận Hưng và Vĩnh Viễn A, Chủ tịch HĐQT- Giám đốc HTX Thuận Lợi, HXT Thuận Phát cùng dự, giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung. liên hệ mời đơn vị tư vấn cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND huyện. Mời lãnh đạo Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Trưởng Phòng Nội vụ cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (Có Giấy mời riêng).

THỨ TƯ: NGÀY 23/02/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp Hội đồng thi đua khen thưởng huyện (xét thi đua năm 2021), giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời Thành viên Hội đồng. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe báo cáo kế hoạch thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thu hồi đất (khu Nông nghiêp ứng dụng công nghệ cao, Khu tái định cư ấp 3 thị trấn Vĩnh Viễn, trường Mẫu giáo Xà Phiên). Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện cùng dự, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp các ngành chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch đối thoại với công dân trên địa bàn xã Lương Nghĩa. Mời lãnh đạo: Công an, Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng; Chủ tịch UBND xã Lương Nghĩa cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, các Đ/c Phó Chủ tịch dự thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Vĩnh Viễn A đến năm 2030 theo mô hình nông thôn mới của Chính phủ. Mời Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính-Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự,  Điện lực Long Mỹ, CTy CP Cấp nước và VSMT Hậu Giang; Chủ tịch UBND xã Vĩnh Viễn A cùng dự, giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 15 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ tham dự Chương trình ký kết hợp tác giữa Học viện Chính trị khu vực IV và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Nhà hát Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang.

THỨ NĂM: NGÀY 24/02/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc với Phòng Nội vụ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra các điểm trường trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo cùng đi;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải cùng Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang nghe Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh thông qua thiết kế dự án: Lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (lịch thay Giấy mời);

 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch nghe báo cáo tiến độ thi công Khu hành chính, giao Ban Quản lý Dự án ĐT&XD huyện mời các đơn vị có liên quan;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với Đảng ủy xã Lương Tâm về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và những đề xuất, khó khăn trong quá trình thực hiện. Mời lãnh đạo Thanh tra, Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng đi. Điểm tại UBND xã Lương Tâm (theo lịch Huyện ủy);

 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân trên địa bàn huyện Long Mỹ nghe báo cáo kết quả kiểm tra đơn của 11 hộ dân đường tỉnh 930 và các trường hợp giải phóng mặt bằng đường tỉnh 931 giai đoạn 2 trên địa bàn huyện và tình hình cấp giấy cho hộ dân, giao Thanh tra và phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung. Điểm tại phong họp số 1 UBND huyện (có Giấy mời riêng).

THỨ SÁU: NGÀY 25/02/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc với Đảng ủy thị trấn Vĩnh Viễn về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và những đề xuất, khó khăn trong quá trình thực hiện. Mời lãnh đạo Thanh tra, Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng đi. Điểm tại UBND thị trấn (theo lịch Huyện ủy);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Long Mỹ, giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo việc xây dựng NTM nâng cao xã Thuận Hưng. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa và thông tin, Đài Truyền thanh huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch tịch UBND xã Thuận Hưng cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

             15 giờ, Đ/c Chủ tịch nghe báo cáo công tác xây dựng cơ bản, công tác giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án ĐT-XD, Chi Cục Thuế Khu vực II cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải đối thoại hộ dân trên địa bàn xã Vĩnh Viễn A. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Thường trực UBND xã Vĩnh Viễn A cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 14 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe thông qua hệ số điều chỉnh giá đất các dự án trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN huyện, Ban Kinh tế-xã hội, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Trung tâm PTQĐ huyện; Thường trực UBND xã, thị trấn: Vĩnh Viễn, Lương Tâm, Vĩnh Viễn A cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời)./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lịch tuần ngày 21-02 den 25-02 dc lan 4.docx_20220223134025.docx

Đang online: 5
Hôm nay: 792
Đã truy cập: 499532
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.