Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 25/4 đến 29/4/2022 (Điều chỉnh lần 6)

Ngày 22-04-2022

THỨ HAI: NGÀY 25/4/2022

- 08 giờ, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Mời Thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung và hậu cần. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh ở các điểm trường trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế cùng đi;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịchĐ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ hội ý các Thường trực. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự công bố Quyết định thanh tra. Mời lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, Thanh tra tỉnh.

THỨ BA: NGÀY 26/4/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch kiểm tra, tổng duyệt chương trình, kế hoạch Lễ công bố nông thôn mới nâng cao xã Thuận Hưng, các Tiểu ban Tổ chức Lễ chuẩn bị nội dung báo cáo theo Kế hoạch số 52/KH-UBND huyện ngày 15 tháng 4 năm 2022 của UBND huyện. Mời Đ/c Huỳnh Thành Hữu, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; Thành viên Ban Tổ chức; Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thuận Hưng cùng dự. Điểm tại Trung tâm Văn hóa TT và HTCĐ xã Thuận Hưng;

- 08 giờ 30 phút, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm Giám đốc Trung tâm Y tế huyện dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Quán triệt việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Tổ công tác triển khai Đề án 06. Mời lãnh đạo Công an, Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các khoa thuộc Trung tâm Y tế huyện (Trung tâm y tế chuẩn bị nội dung và hậu cần). Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện; Riêng điểm cầu cấp xã: Thường trực UBND, Trưởng Công an, Trưởng trạm, phòng khám đa khoa và các ngành có liên quan (UBND cấp xã mời). Điểm tại UBND cấp xã;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch đối thoại với hộ dân trên địa bàn xã Lương Tâm. Mời Lãnh đạo Công an, Thanh tra cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ cùng Thường trực Huyện ủy đi công tác xã Thuận Hưng. Điểm tại UBND xã (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe báo cáo danh mục các công trình giao thông thuộc chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa và Thông tin; Thường trực UBND xã, thị trấn. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 15 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe báo cáo kế hoạch thực hiện chiến dịch Giao thông nông thôn-Thủy lợi và Bảo vệ môi trường nông thôn năm 2022, Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung và hậu cần. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT; Thường trực UBND xã, thị trấn. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện.

THỨ TƯ: NGÀY 27/4/2022

- 08 giờ 15 phút, Đ/c Chủ tịch dự trực tuyến Phiên họp thứ hai của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Lễ trao quà hỗ trợ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hậu Giang. Mời Ủy ban MTTQVN huyện cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải đối thoại với hộ dân bị ảnh hưởng xã đội cũ xã Lương Tâm. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra; Thường trực UBND, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Lương Tâm cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 09 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải vận động hộ dân bị ảnh hưởng dự án trường Mẫu giáo Xà Phiên 2. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Dự án ĐT&XD; Thường trực UBND, Trưởng ấp 2 xã Xà Phiên. Điểm tại nhà ông Nguyễn Hồng Khải, ấp 2 xã, Xà Phiên;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ công bố xã Thuận Hưng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Mời Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Trung tâm VHTT&TT, Công an huyện cùng đi. Điểm tại Điểm tại Trung tâm Văn hóa TT và HTCĐ xã Thuận Hưng;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Hoàng Tuyên, Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện.

THỨ NĂM: NGÀY 28/4/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch Lễ công bố xã Thuận Hưng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Điểm tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã Thuận Hưng;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang trước Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV. Mời Thường trực Huyện ủy, Đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo Phòng: Lao động TB&XH, Văn hóa và Thông tin, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Điện lực, Bảo hiểm xã hội, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Ngân hàng CSXH, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm VHTT&TT, Chi cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thuế Khu vực II, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên Đoàn lao động, Huyện đoàn, Hội Cựu chiến binh cùng dự. Điểm Hội trường UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với Hội Chữ Thập đỏ tỉnh về kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tháng Nhân đạo” và Chiến dịch những giọt máu hồng” - hè 2022. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện.

THỨ SÁU: NGÀY 29/4/2022

- 06 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Phó Chủ tịch viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Điểm tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 09 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với các ngành về triển khai kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tháng Nhân đạo” và Chiến dịch những giọt máu hồng” - hè 2022. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch, Lao động TB&XH, Công an, Trung tâm Văn hóa TT&TT, Điện lực, Hội Chữ Thập đỏ; Thường trực UBND xã, thị trấn cùng dự, Hội Chữ Thập đỏ chuản bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan;

- 15 giờ, Đ/c Chủ tịch dự họp mặt kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị Tổng kết công tác PCGD-XMC huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung và hậu cần. Điểm tại Hội trường UBND huyện./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lịch tuần 25-29-4 dc lan 6.docx_20220428152122.docx

Đang online: 11
Hôm nay: 780
Đã truy cập: 499520
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.