Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 28/02 đến 04/3/2022 (Điều chỉnh, bổ sung lần 5)

Ngày 25-02-2022

THỨ HAI: NGÀY 28/02/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự hội ý các Thường trực. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp Huyện uỷ (theo lịch Huyện ủy);

- 15 giờ, Đ/c Chủ tịch nghe các ngành báo cáo tình hình tranh chấp đất ở ấp 1 xã Xà Phiên. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải cùng Thường trực UBND tỉnh đối thoại trực tuyến công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo địa bàn huyện Long Mỹ. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Thanh tra, Trung tâm PTQĐ huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ BA: NGÀY 01/3/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự nghe báo cáo kết quả thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo phòng Tài chính-Kế hoạch, Nội vụ, giao Công an huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại Hôi trường Công an huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2022. Điểm tại Trường Tiểu học Vĩnh Thuận Đông 1;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc với Đảng ủy xã Lương Nghĩa về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và những đề xuất, khó khăn trong quá trình thực hiện. Điểm tại UBND xã Lương Nghĩa (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch nghe báo cáo tiến độ giải ngân vốn XDCB trên địa bàn huyện. Mời Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Ban quản lý dự án ĐT-XD. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c  Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với Đảng ủy xã Xà Phiên về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và những đề xuất, khó khăn trong quá trình thực hiện. Điểm tại UBND xã xà Phiên (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: NGÀY 02/3/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị hiệp đồng huấn luyện, kiểm tra sẳn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2022, giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c  Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp nghe các ngành báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội thể dục thể thao cấp huyện. Mời  BTC Đại hội TDTT cấp huyện, Trung tâm VHTT-TT huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, giao phòng Văn hóa và thông tin chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại Hội trường UBND huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự phiên tòa phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng xử số 6, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh (lịch thay Giấy mời);

- 14 giờ, Đ/c Chủ tịch dự hội nghị gặp gỡ, đối thoại trực tuyến với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (theo lịch Tỉnh ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c  Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: NGÀY 03/3/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc tại cơ quan;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc cùng đoàn khảo sát của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh khảo sát thực tế tình hình xây dựng nông thôn mới tại một số ấp trên địa bàn xã Vĩnh Thuận Đông. Mời lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và thông tin, Công an huyện, giao phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND xã Vĩnh Thuận Đông chuẩn bị nội dung báo cáo. Điểm tại Hội trường UBND xã (lịch thay Giấy mời);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải cùng Thường trực UBND tỉnh làm việc với Ban quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Mời lãnh đạo Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự nghe thông qua phương án thiết kế dự án: Xây dựng nhà Trưng bày Cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Mời lãnh đạo phòng Văn hóa và thông tin, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Viễn A cùng dự. Điểm tại phòng họp số 6 lầu 3 UBND tỉnh (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc cùng đoàn khảo sát của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh khảo sát thực tế tình hình xây dựng nông thôn mới tại một số ấp trên địa bàn xã Thuận Hòa. Mời lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và thông tin, Công an huyện, giao Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND xã Thuận Hòa chuẩn bị nội dung báo cáo. Điểm tại Hội trường UBND xã (lịch thay Giấy mời).

THỨ SÁU: NGÀY 04/3/2022

          - 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc tại cơ quan;

          - 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự tiếp xúc, đối thoại của lãnh đạo Tỉnh với cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (Đại biểu tập trung lúc 06 giờ 15 phút để test nhanh Covid-19 trước khi vào dự) (theo lịch Huyện ủy) ;

          - 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe các ngành báo cáo các trường hợp vị phạm pháp luật về lĩnh vực xây dựng, đất đai và giao thông trên đìa bàn xã Lương Nghĩa. Mời Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện, Chánh thanh tra huyện, Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND xã Lương Nghĩa, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Lương Nghĩa. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ và Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Long Mỹ, giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo việc xây dựng NTM nâng cao xã Thuận Hưng. Mời thành viên Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch tịch UBND xã Thuận Hưng cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (có giấy mời riêng);

             15 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ và Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe báo cáo công tác xây dựng cơ bản, công tác giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý dự án ĐT-XD, Chi Cục Thuế Khu vực II cùng dự, giao phòng Tài chính-Kế hoạch chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (theo lịch Huyện ủy)./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lịch tuần ngày 28-02 den 04-3 dc lan 5.docx_20220303135802.docx

Đang online: 2
Hôm nay: 533
Đã truy cập: 499273
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.