Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Công văn hướng dẫn đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Y Lên

Ngày 24-07-2020

Công văn hướng dẫn đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Y Lên