Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Công văn hướng dẫn đơn phản ánh của ông Nguyễn Văn Hoàng

Ngày 21-05-2020

Công văn hướng dẫn đơn phản ánh của ông Nguyễn Văn Hoàng