Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Công văn thông tin kết quả giải quyết đơn của ông Võ Văn Đà

Ngày 17-11-2021

Công văn thông tin kết quả giải quyết đơn của ông Võ Văn Đà

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 4ký số thông tin KQ GQ Đà tháng 10.pdf_20211117150724.pdf