Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Công văn trả lời đơn tố cáo của ông Đặng Thanh Văn

Ngày 24-07-2020

Công văn trả lời đơn tố cáo của ông Đặng Thanh Văn