Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Công văn về việc chuyển đơn của ông Phan Văn Vuông

Ngày 17-11-2021

Công văn về việc chuyển đơn của ông Phan Văn Vuông

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 9ký so chuyển đơn Vuông 11-2021.pdf_20211117153815.pdf