Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Công văn về việc chuyển đơn khiếu nại của ông Lư Thanh Tiến

Ngày 24-07-2020

Công văn về việc chuyển đơn khiếu nại của ông Lư Thanh Tiến