Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Công văn về việc chuyển đơn kiến nghị của ông Trần Văn Ký và bà Trần Thị Mai

Ngày 24-07-2020

Công văn về việc chuyển đơn kiến nghị của ông Trần Văn Ký và bà Trần Thị Mai