Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Công văn về việc chuyển ý kiến khiếu nại của ông Nguyễn Minh Nhăm

Ngày 24-07-2020

Công văn về việc chuyển ý kiến khiếu nại của ông Nguyễn Minh Nhăm