Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Công văn về việc hướng dẫn đơn của ông Lê Quang Vũ

Ngày 17-11-2021

Công văn về việc hướng dẫn đơn của ông Lê Quang Vũ

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 7Ký so Tháng 11 hướng dẫn Vũ.pdf_20211117151622.pdf