Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Công văn về việc hướng dẫn đơn khiếu nại của ông Trần Văn Huờn

Ngày 24-07-2020

Công văn về việc hướng dẫn đơn khiếu nại của ông Trần Văn Huờn