Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Công văn về việc hướng dẫn đơn yêu cầu của ông Huỳnh Văn Quân

Ngày 24-07-2020

Công văn về việc hướng dẫn đơn yêu cầu của ông Huỳnh Văn Quân