Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Công văn về việc hướng dẫn và trả lại đơn yêu cầu của bà Hồ Thị Diệp

Ngày 24-07-2020

Công văn về việc hướng dẫn và trả lại đơn yêu cầu của bà Hồ Thị Diệp