Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Công văn về việc thông tin kết quả giải quyết đơn của bà Hàng Thị Ngàn

Ngày 17-11-2021

Công văn về việc thông tin kết quả giải quyết đơn của bà Hàng Thị Ngàn

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 5ký số thông tin KQ GQ Ngàn tháng 10.pdf_20211117150847.pdf