Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Công văn về việc thông tin kết quả giải quyết đơn khiếu nại của bà Mai Thị Kết (lần 01)

Ngày 24-07-2020

Công văn về việc thông tin kết quả giải quyết đơn khiếu nại của bà Mai Thị Kết (lần 01)