Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Công văn về việc trả lại đơn khiếu nại của ông Võ Văn Đoàn và bà Lê Thị Ba

Ngày 24-07-2020

Công văn về việc trả lại đơn khiếu nại của ông Võ Văn Đoàn và bà Lê Thị Ba