Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Công văn về việc trả lại đơn yêu cầu của ông Tạ Ngọc Lợi

Ngày 17-11-2021

Công văn về việc trả lại đơn yêu cầu của ông Tạ Ngọc Lợi

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 2Ký so Tháng 10 tra đơn Lợi.pdf_20211117150459.pdf