Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Công văn về việc trả lời đơn khiếu nại, tố cáo của ông Bùi Thanh Phong

Ngày 24-07-2020

Công văn về việc trả lời đơn khiếu nại, tố cáo của ông Bùi Thanh Phong