Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh

Ngày 09-09-2022

Chiều ngày 08/9/2022, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát, đã tiến hành giám sát Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về công tác xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh nhằm phát triển công nghiệp, nông nghiệp, hạ tầng giao thông; hỗ trợ, thu hút đầu tư của doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), các mô hình kinh tế có hiệu quả; bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Tham gia Đoàn giám sát có ông Đoàn Quốc Thật, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Đoàn giám sát; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và một số đại biểu HĐND tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có ông Trương Cảnh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thuộc UBND tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại cuộc họp

Tại buổi làm việc, theo báo cáo của UBND tỉnh, thời gian qua, các sở, ngành đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng và trình HĐND tỉnh ban hành nhiều chính sách nhằm cụ thể hóa quy định pháp luật của Trung ương và chủ trương, chính sách của địa phương về các cơ chế, chính sách để phát triển công nghiệp, nông nghiệp, hạ tầng giao thông; hỗ trợ, thu hút đầu tư của doanh nghiệp, hợp tác xã, các mô hình kinh tế có hiệu quả; bảo vệ môi trường.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 04/9/2020 bổ sung một số điểm tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Hậu Giang quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 quy định chính sách khuyến khích đầu tư; chính sách hồ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 thông qua Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 Quy định chính sách hỗ trợ cho Tổ vệ sinh môi trường ở địa phương thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Nghị quyết 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Hậu Giang thông qua Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh cũng như kết quả khảo sát, giám sát tại UBND một số huyện và sở, ngành có liên quan trước đó. Đoàn nhận thấy việc xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh trong thời gian luôn kịp thời, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Đồng thời, UBND tỉnh luôn quan tâm, chủ động triển khai các văn bản có liên quan đến quản lý nhà nước, thẩm quyền xử lý đến các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp, HTX bằng nhiều hình thức khác nhau; chỉ đạo sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai tuyên truyền các nội dung cơ chế, chính sách đến cán bộ, công chức và người dân,...

Tuy nhiên, việc xây dựng các cơ chế, chính sách chưa bao quát hết các lĩnh vực; khâu rà soát, phát hiện mâu thuẫn, chồng chéo của chính sách, gây cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các chính sách mới chưa kịp thời, dẫn đến một số chính sách ban hành hiệu quả chưa cao. Kết quả triển khai các nghị quyết, chính sách của tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, bảo vệ môi trường,… còn chậm, chưa thực hiện được trong thực tế hoặc chưa phát huy được hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội, đã có nhiều vướng mắc phát sinh phải đề xuất điều chỉnh, bổ sung. Hồ sơ, trình tự thủ tục, điều kiện để được hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác nhiều, khó nắm rõ nên doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác ngại tham gia,...

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, ông Trần Văn Huyến đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với tinh thần trách nhiệm cao nhất theo chức năng, nhiệm vụ của mình trong xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách đã ban hành; rà soát, đánh giá toàn diện mặt được, vấn đề còn hạn chế của các cơ chế, chính sách đã ban hành để kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với quy định và tình hình thực tế địa phương; kịp thời phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nhà đầu tư, doanh nghiệp, HTX và Nhân dân tiếp cận được các chính sách; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, phổ biến về những nội dung của các cơ chế, chính sách bằng các hình thức đa dạng, có chiều sâu, dễ hiểu, dễ thực hiện cho từng đối tượng,...

Thế Sự