Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Họp Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra nội dung dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh

Ngày 15-06-2022

Chiều ngày 14/6/2022, tại Phòng Khánh tiết HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách (KTNS) HĐND tỉnh tổ chức họp để thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh. Tham dự có bà Mã Thị Tươi - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Minh Đang - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành viên Ban KTNS HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Ông Đặng Cao Trí - Trưởng ban Ban KTNS HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh: Xuân Lộc)

Tại cuộc họp, đại diện cơ quan soạn thảo đã thông qua nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết cụ thể như sau: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư Tân Hòa; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh giai đoạn 2; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư Mái Dầm; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án: “Nâng cấp, mở rộng, cải tạo Trung tâm công tác xã hội tỉnh Hậu Giang”; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: Kè chống sạt lở thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: Căn cứ hậu phương 2/Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang/QK9.

Qua các ý kiến trao đổi, thảo luận của thành viên Ban và đại biểu dự họp cũng như ý kiến của Sở Tư pháp. Các đại biểu đều cơ bản thống nhất những nội dung trình tại kỳ họp này đều mang tính cấp thiết và phù hợp theo thẩm quyền, các dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư cũng như chủ trương đầu tư xây dựng mới phù hợp với các văn bản của Trung ương, tỉnh nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy còn nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh về nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: Căn cứ hậu phương 2/Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang/QK9. Vì vậy, để đảm bảo về trình tự, thủ tục cũng như nội dung văn bản trên, Ban quyết định không thông qua tại kỳ họp chuyên đề lần này và giao cơ quan chủ trì soạn thảo tham mưu UBND tỉnh trình thông qua tại kỳ họp giữa năm 2022 HĐND tỉnh.

Kết thúc cuộc họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất thông qua 06 nội dung trình tại kỳ họp thứ Tám (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh diễn ra vào sáng ngày 17/6/2022 tại Hội trường Hội đồng nhân dân tỉnh. Ban cũng đề nghị UBND tỉnh hoàn chỉnh và gửi về Thường trực HĐND tỉnh gửi đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu trước kỳ họp theo luật định./.

Vĩnh Bình