Xem chi tiết tin - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

Huyện Vị Thủy hiệp thương lần thứ Nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử

Ngày 08-02-2021

            Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Vị Thủy đã thành lập Ủy ban bầu cử và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) cấp huyện và cấp xã đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử.

Quang cảnh tại hội nghị

            Theo đó, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 được thống nhất là 50 để bầu lấy 30 đại biểu. Số lượng người ứng cử đưa ra hiệp thương lần thứ Nhất ở cấp xã là 631 để bầu chọn ra 263 đại biểu. 

            Sau khi HĐND các cấp trên địa bàn huyện điều chỉnh lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu được bầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương, UBMTTQVN huyện và các xã, thị trấn sẽ tiến hành bước hai theo quy trình hiệp thương, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức các Hội nghị cử tri nơi công tác để giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp và tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri ở nơi công tác theo Luật định.

            Ngoài ra, các xã thị trấn trong huyện cũng đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND, quy trình hiệp thương tới các tầng lớp Nhân dân nhằm lựa chọn được những đại biểu có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ năng lực để tham gia vào HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Kim Tuyến


Đang online: 3
Hôm nay: 795
Đã truy cập: 113998
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.