Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Nghị quyết Kỳ họp thứ Mười (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 30-08-2022

STT

NỘI DUNG

Download File

1

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối thị trấn Ngã Sáu đến đường Nam Sông Hậu.

Tải về

2

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường tỉnh 927 (đoạn từ thị trấn Cây Dương đến thành phố Ngã Bảy).

Tải về

3

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 42 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Hậu Giang.

Tải về

 

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. NGHỊ QUYẾT HOÀN CHỈNH KH10.rar_20220830084956.rar