Xem chi tiết tin - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

Nhiều nội dung được thông qua tại Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 10-07-2020

Nhiều nội dung được thông qua tại Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 29/6/2020, tại Hội nghị Trung tâm thành phố. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Ngã Bảy tổ chức Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp giữa năm). Tham dự kỳ họp có đại diện Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố; các cơ quan chuyên môn thành phố, các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường cùng đại diện bà con cử tri trên địa bàn thành phố và 28/28 vị đại biểu HĐND được triệu tập về dự.

Quang cảnh tại Kỳ họp

Kỳ họp đã xem xét kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố 6 tháng đầu năm 2020 và nhận định, trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng với sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu cao của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân và của cả hệ thống chính trị, 6 tháng đầu năm đã đạt được một số kết quả tích cực. Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố với nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt khá so với kế hoạch, cụ thể có 04 chỉ tiêu hoàn thành đạt 100%; 08 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên và 04 chỉ tiêu xét cuối năm...

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND thành phố đã thảo luận, biểu quyết thống nhất thông qua 07 nghị quyết quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công 2020; điều chỉnh, bổ sung biên chế đơn vị sự nghiệp; bổ sung dự toán ngân sách trên địa bàn; Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND thành phố.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Dương Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố thay mặt chủ tọa kỳ họp ghi nhận và đánh giá cao tình thần, trách nhiệm làm việc của các đại biểu. Đồng thời, ông đề nghị, sau kỳ họp, UBND thành phố triển khai thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND thông qua. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND thành phố thực hiện tốt việc giám sát quá trình thực hiện nghị quyết, góp phần đưa nghị quyết HĐND thành phố đi vào cuộc sống./.

Nguyễn Chí Tâm


Đang online: 1
Hôm nay: 58
Đã truy cập: 131741
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.