Xem chi tiết tin - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

Tài liệu họp thẩm tra lĩnh vực Ban VHXH trình tại Kỳ họp thứ 19 (Kỳ họp cuối năm 2020) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 24-11-2020

Tài liệu họp thẩm tra lĩnh vực Ban VHXH trình tại Kỳ họp thứ 19 (25/11/2020)  Tải về


Đang online: 1
Hôm nay: 304
Đã truy cập: 83247
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.