Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề) HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 17/6/2022)

Ngày 16-06-2022

STT

NỘI DUNG

Download File

I

Nội quy Kỳ họp thứ Tám

Tải về

II

Chương trình kỳ họp

Tải về

III

Nội dung các tờ trình

1

Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng, cải tạo Trung tâm công tác xã hội tỉnh Hậu Giang.

Tờ trình số 77

2

Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh giai đoạn 2.

Tờ trình số 78

3

Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh về quyết định trương đầu tư dự án: Khu tái định cư Mái dầm.

Tờ trình số 79

4

Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khu tái định cư Tân Hòa.

Tờ trình số 80

5

Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Kè chống sạt lở thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Tờ trình số 81

6

Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tờ trình số 82

IV

Dự thảo các Nghị quyết

1

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, mở rộng, cải tạo Trung tâm công tác xã hội tỉnh Hậu Giang.

Tải về

2

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh giai đoạn 2.

Tải về

3

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: Khu tái định cư Mái Dầm.

Tải về

4

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Khu tái định cư Tân Hòa.

Tải về

5

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: Kè chống sạt lở thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Tải về

6

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tải về

7

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách

Tải về

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Tài liệu KH8.rar_20220616154109.rar