Xem chi tiết tin - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

Thành phố Ngã Bảy sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 09-04-2021

Chiều ngày 06/4/2021, tại phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Ngã Bảy. Thường trực Ủy ban bầu cử (UBBC) thành phố đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Dương Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố - Chủ tịch UBBC thành phố chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UBBC, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử và UBBC thành phố, Trưởng các Tiểu ban các Ban bầu cử thành phố, Tổ trưởng Tổ chuyên viên giúp việc UBBC thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBBC các xã, phường cùng thanh dự.

Ông Dương Văn Sơn - Chủ tịch UBBC thành phố phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, bà Trịnh Thị Ngọc Diễm, Trưởng phòng Nội vụ thành phố - Ủy viên Thường trực UBBC thành phố thay mặt UBBC báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy trong thời gian qua.

Nhìn chung, qua triển khai thực hiện đến nay, các cấp các ngành và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn thành phố đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đã tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục, các bước thực hiện về công tác bầu cử đều sớm hơn so với thời gian quy định. Đến nay, thành phố chưa nhận được yêu cầu, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác bầu cử. Công tác tuyên truyền và đảm bảo an ninh trật tự trước bầu cử được quan tâm thực hiện tốt. Ngoài ra, tại Hội nghị Trưởng các Tiểu ban bầu cử thành phố và Chủ tịch UBBC xã, phường đã có báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác bầu cử của đơn vị mình và định hướng một số nhiệm vụ đến ngày bầu cử.

Theo đó, thành phố Ngã Bảy được tỉnh ấn định là đơn vị bầu cử số 02 đối với bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, số lượng được bầu là 03 đại biểu; là đơn vị bầu cử số 9 đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, số lượng được bầu là 05 đại biểu; thành phố có 06 đơn vị bầu cử, số lượng được bầu là 30 đại biểu; các xã, phường có 38 đơn vị bầu cử, số lượng được bầu là 137 đại biểu; UBND các xã, phường đã thành lập 55 Tổ bầu cử, đảm bảo số lượng theo quy định từ 11 đến 21 thành viên, thành phố chú trọng chỉ đạo không để người nhà của người ứng cử (cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh em ruột) tham gia vào Tổ bầu cử nhằm đảm bảo tính dân chủ, khách quan. Việc rà soát và lập danh sách cử tri được thực hiện tốt, toàn thành phố có 43.757 cử tri.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Dương Văn Sơn cho rằng: UBBC cấp thành phố và cấp xã đã thực hiện đúng trình tự về công tác bầu cử và luôn thực hiện các bước sớm hơn so với thời gian quy định. Cơ cấu đảm bảo thành phần, số lượng, hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai, cơ cấu kết hợp tỷ lệ nữ, độ tuổi, trẻ, tái cử… đều vượt so với yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, để đảm bảo thành công cho công tác bầu cử, ông đề nghị, trong hội nghị hiệp thương lần 3 để chốt danh sách chính thức phải lựa chọn ứng cử viên đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri đã tâm huyết, tín nhiệm; quá trình chuẩn bị phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tuyên truyền gắn với mọi quy định của pháp luật về bầu cử nhằm nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ chính trị, trách nhiệm của mọi công dân; rà soát cử tri, việc lập danh sách cử tri phải chính xác, đúng quy định, không để bỏ sót và thường xuyên cập nhật để điều chỉnh, bổ sung; thực hiện niêm yết danh sách cử tri và và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đúng thời gian quy định; tăng cường công tác bảo vệ bầu cử gắn đảm bảo thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19 nhằm góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nguyễn Hoài Thanh


Đang online: 1
Hôm nay: 24
Đã truy cập: 131707
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.