Xem chi tiết tin - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

Thành phố Ngã Bảy thông báo kết quả hiệp thương lần thứ Nhất đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 23-02-2021

Chiều ngày 22/02/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố Ngã Bảy tổ chức cuộc họp để thông báo về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố Ngã Bảy nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân. Tham dự cuộc họp có Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban bầu cử, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố, đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Quang cảnh tại cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố đã thông báo kết quả hiệp thương lần thứ Nhất đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị về cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, theo đó số lượng giới thiệu ứng cử là 61 đại biểu (gồm 48 cơ quan, tổ chức, đơn vị) để hiệp thương và đưa ra bầu lấy 30 đại biểu, cụ thể: Khối Đảng: 13 người, chiếm tỷ lệ 21,31%; MTTQ và các đoàn thể: 15 người, chiếm tỷ lệ 24,59%; khối cơ quan Nhà nước: 09 người, chiếm tỷ lệ 14,74%; lực lượng vũ trang: 02 người, chiếm tỷ lệ 3,28%; tổ chức kinh tế: 04 người, chiếm tỷ lệ 6,56%; tổ chức xã hội nghề nghiệp: 01 người, chiếm tỷ lệ 1,64%; đơn vị sự nghiệp: 13 người, chiếm tỷ lệ 21,31%; tôn giáo: 03 người, chiếm tỷ lệ 4,92%; dân tộc: 01 người, chiếm tỷ lệ 1,64%; cơ cấu kết hợp: Nữ 24 người, chiếm tỷ lệ 39,34%; tái cử: 20 người, chiếm 32,79%; trẻ (dưới 40 tuổi): 15 người, chiếm tỷ lệ 24,59%; ngoài đảng: 07 người, chiếm tỷ lệ 11,48%.

Qua nghe thông báo kết quả hiệp thương lần thứ Nhất, đại biểu tham dự cuộc họp đã nhất trí với cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố Ngã Bảy nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Thường trực HĐND thành phố, trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Dương Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố - Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố thống nhất với ý kiến của đại biểu tham dự cuộc họp. Ông đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện đúng theo quy trình công tác bầu cử giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng theo Điều 52 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015. Đặc biệt, quan tâm đến công tác lựa chọn nhân sự giới thiệu ứng cử, tiến hành lấy ý kiến của cử tri nơi công tác và thảo luận, giới thiệu người của tổ chức mình ứng cử đại biểu HĐND để gửi về UBMTTQVN thành phố bằng văn bản sớm hơn so với thời gian quy định, cũng như chuẩn bị tốt các bước tiếp theo của quy trình trong công tác bầu cử./.

                                                                                      Nguyễn Hoài Thanh


Đang online: 4
Hôm nay: 668
Đã truy cập: 113871
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.