Xem chi tiết tin - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

Thành phố Vị Thanh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất

Ngày 11-02-2021

   Sáng ngày 09/02/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vị Thanh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Vị Thanh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Hữu Tình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy; ông Trần Quốc Khởi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; ông Trần Quang Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; cùng các phòng, ban, ngành chức năng thành phố và thành viên mặt trận.

Quang cảnh tại Hội nghị

 Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố thông qua dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Vị Thanh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bao gồm: Dự kiến số lượng đơn vị bầu cử có 10 đơn vị; số lượng giới thiệu ứng cử là 70 đại biểu để hiệp thương, qua 03 vòng hiệp thương còn lại 50 đại biểu và đưa ra bầu lấy 30 đại biểu. Trong đó, cơ cấu khối  Đảng 08 người, chiếm tỷ lệ 11,43%; mặt trận và các đoàn thể 09 người, chiếm tỷ lệ 12,86%; khối cơ quan hành chính Nhà nước 10 người, chiếm tỷ lệ 14,29%; khối lực lượng vũ trang và khối Nội chính 04 người, chiếm tỷ lệ 5,72%; khối cơ sở (các phường, xã) 15 người, chiếm tỷ lệ 21,43%; khối đơn vị sự nghiệp 06 người, chiếm tỷ lệ 8,57%; tôn giáo 04 người, chiếm tỷ lệ 5,72%; dân tộc 03 người, chiếm tỷ lệ 4,26%; khối doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ phụ nữ, chi hội nông dân 11 người, chiếm tỷ lệ 15,72%. Về cơ cấu kết hợp có: Nữ 26 người, chiếm tỷ lệ 43,33%; tái cử 14 người, chiếm 46,67% (so với số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021); trẻ (dưới 40 tuổi) 19 người, chiếm tỷ lệ 31,67%; ngoài Đảng 13 người, chiếm tỷ lệ 21,67%; tôn giáo 04 người, chiếm tỷ lệ 6,67%; dân tộc 08 người, chiếm tỷ lệ 13,33%.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất cao về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, 25/25 đại biểu chính thức (thành viên của mặt trận) có mặt tại Hội nghị hiệp thương đã biểu quyết thống nhất giới thiệu số lượng người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

HĐND thành phố Vị Thanh


Đang online: 6
Hôm nay: 682
Đã truy cập: 113885
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.