Xem chi tiết tin - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

Thị xã Long Mỹ thống nhất danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 17-04-2021

Chiều 15/4/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQVN) Việt Nam thị xã phối hợp cùng Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lực chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị xã Long Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có ông Trần Văn Thiệu - Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã - Chủ tịch Ủy ban bầu cử; Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thị xã, các tổ chức thành viên của UBMTTQVN thị xã, các ngành có liên quan thị xã cùng dự.

                   

Quang cảnh tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện UBMTTQVN thị xã báo cáo kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 61 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ 61 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã. Từ ngày 24/3/2021 đến ngày 13/4/2021, Ban Thường trực UBMTTQVN các xã, phường đã phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức 71 cuộc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, với tổng số cử tri đến dự là 4.361/5.626 cử tri được mời, bình quân nơi cử tri tham dự đông nhất là 120/120 người, nơi cử tri tham dự ít nhất là 56/56 người. Kết quả, trong 61 người được giới thiệu ứng cử thì có 60 người được cử tri tín nhiệm 100%; 01 người được cử tri tín nhiệm 86,5%.

Trên cơ sở thẳng thắn, dân chủ, công khai và khách quan các vị đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thống nhất danh sách 51 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị xã Long Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026 để đưa ra bầu lấy 30 đại biểu. Trong đó, với cơ cấu kết hợp là: nữ 18 người tỷ lệ 35,29%, trẻ 14 người tỷ lệ 27,45%, ngoài đảng 5 người tỷ lệ 9,8%, dân tộc thiểu số 2 người tỷ lệ 3,92%, tôn giáo 2 người tỷ lệ 3,92%.

Ông Nguyễn Hoành Sên, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã cho biết, sau hội nghị này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã sẽ tiến hành bàn giao danh sách cho Ủy ban Bầu cử thị xã để tiến hành các nội dung tiếp theo theo quy định./.

                                                                                                                                                       Hồng Đào


Đang online: 1
Hôm nay: 39
Đã truy cập: 131722
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.