Xem chi tiết tin - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Long Mỹ tổ chức phiên họp Thường trực tháng 4

Ngày 09-04-2021

Ngày 06/4/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Long Mỹ tổ chức phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 4 để đánh giá công tác điều hành hoạt động của thường trực HĐND huyện trong tháng qua và triển khai phương hướng tháng 4/2021. Tham dự phiên họp có ông Đặng Hoàng Vũ – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, lãnh đạo hai Ban HĐND huyện và một số ngành có liên quan. Ông Võ Văn Tỏ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Ông Võ Văn Tỏ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Trong tháng qua, Thường trực HĐND huyện cũng tham gia chỉ đạo các hoạt động chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 một cách có hiệu quả. Tổ chức điều hòa tốt hoạt động của hai Ban HĐND, Văn phòng thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác tham mưu giúp việc, đảm bảo đúng chương trình đã đề ra. Riêng hoạt động của Thường trực HĐND cấp xã thị trấn cũng duy trì thường xuyên lịch tiếp công dân, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân...

Tại phiên họp, Thường trực HĐND huyện đã đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức Kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XI và Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ HĐND - UBND, quy chế phối hợp giữa HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Song song đó, Thường trực HĐND cũng đã xem xét tờ trình của UBND huyện về việc xin chủ trương triển khai Kế hoạch sử dụng kinh phí theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa năm 2021 và báo cáo nhanh về kết quả khảo sát theo đơn yêu cầu của ông Quách Phú về việc ngưng cưỡng chế tháo dỡ mái che của gia đình ông.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Ông Võ Văn Tỏ đề nghị hai Ban HĐND huyện và Văn phòng tiếp tục rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo thời gian quy định. UBND huyện triển khai, thực hiện Kế hoạch sử dụng kinh phí theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa năm 2021 theo đúng quy định pháp luật và báo cáo HĐND huyện trong Kỳ họp gần nhất. Riêng về đơn yêu cầu của cử tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo xã Lương Nghĩa xem lại quy trình, thủ tục để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định./.

Văn phòng HĐND huyện Long Mỹ


Đang online: 1
Hôm nay: 30
Đã truy cập: 131713
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.