Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau sau Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026

Ngày 01-01-2022

STT

Nội dung tiếp xúc cử tri sau  Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh, Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Download File

1

Thông báo tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Năm

40/TB-HĐND

2

Đề cương tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Năm

Tải về

3

Trích lọc ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau  Kỳ họp thứ Năm  HĐND tỉnh đơn vị thành phố Vị Thanh

Tải về

4

Trích lọc ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau  Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh đơn vị thành phố Ngã Bảy

Tải về

5

Trích lọc ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau  Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh đơn vị huyện Vị Thủy

Tải về

6

Trích lọc ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau  Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh đơn vị huyện Phụng Hiệp

Tải về

7

Trích lọc ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau  Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh đơn vị huyện Châu Thành

Tải về

8

Trích lọc ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau  Kỳ họp thứ Năm  HĐND tỉnh đơn vị huyện Châu Thành A

Tải về

9

Trích lọc ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau  Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh đơn vị thị xã Long Mỹ

Tải về

10

Trích lọc ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau  Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh đơn vị huyện Long Mỹ

Tải về

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TXCT sau KH thứ Năm.rar_20220101085851.rar