Xem chi tiết tin - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

Vị Thủy tổ chức Hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày 24-02-2021

Sáng ngày 19/02/2021, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện  Vị Thủy, Ông Nguyễn Thanh Thuấn – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện cùng Thường trực HĐND đã tham dự Hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021- 2026. Tham dự còn có ông Nguyễn Văn Vui - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Vị Thuỷ; Thường trực UBND huyện; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các phòng ban ngành, đoàn thể huyện; Thường trực Đảng uỷ, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn.

Quang cảnh tại hội nghị

Hội nghị đã thông qua phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026, cơ cấu kết hợp gồm: Trẻ 21 người, chiếm tỷ lệ 26,61%; nữ 31 người chiếm tỷ lệ 37,8%; ngoài đảng 13 người chiếm tỷ lệ 15,85%; dân tộc 05 người chiếm tỷ lệ 6,1%; tôn giáo 02 người chiếm tỷ lệ 2,44%.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021- 2026 theo Điều 2, Điều 3, Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị cũng nói rõ, thời hạn nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22 tháng 02 năm 2021 và kết thúc vào 17 giờ 00 ngày 14 tháng 3 năm 2021.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Vui - Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Vị Thuỷ đề nghị các ngành có liên quan thực hiện đúng quy trình giới thiệu người ứng cử và đảm bảo các hồ sơ theo luật định. Đối với Ủy ban bầu cử các cấp có trách nhiệm thông báo công khai về địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương./.

Kim Tuyến


Đang online: 5
Hôm nay: 813
Đã truy cập: 114016
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.