xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Lịch công tác VPĐPNTM tỉnh từ 05/4/2021 đến 09/4/2021

Ngày 05-04-2021

LỊCH CÔNG TÁC

Đ/c Huỳnh Thành Hữu, Phó Chánh Văn phòng ĐPNTM tỉnh

 (từ ngày 05/4/2021 đến 09/4/2021)

THỨ 2 – NGÀY 05/4/2021

 • 06 giờ 45 phút. Chào cờ đầu tháng.
 • 8 giờ 00 phút. Họp Chi bộ.
 • 13 giờ 30 phút. Làm việc với phòng: NN&PTNT/Kinh tế, Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố thống nhất các tiêu chí thi đua liên quan đến sản phẩm OCOP. Điểm tại Phòng họp số 4 VP.UBND tỉnh.

THỨ 3 – NGÀY 06/4/2021

 • 07 giờ 30 phút. Dự phát động thi đua của Hội Phụ nữ tỉnh. Điểm tại UBND phường I, TP Vị Thanh.
 • 13 giờ 00 phút. Làm việc tại cơ quan.

THỨ 4 - NGÀY 07/4/2021

 • 07 giờ 00 phút. Làm việc tại cơ quan.
 • 13 giờ 30 phút. dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai Chương trình công tác quý II/2021 Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

THỨ 5 - NGÀY 08/4/2021

 • 09 giờ 00 phút. Sơ kết Mô hình hỗ trợ sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị tại xã Lương Nghĩa. Điểm tại UBND xã Lương Nghĩa.
 • 13 giờ 00 phút. Làm việc tại cơ quan.

THỨ 6 - NGÀY 09/4/2021:

 •  Làm việc tại cơ quan.

*********************************

LỊCH CÔNG TÁC

Công chức Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh

(từ ngày 05/4/2021 đến 09/4/2021)

THỨ 2 – NGÀY 05/4/2021

 • 06 giờ 45 phút. Công chức Chào cờ đầu tháng.
 • 8 giờ 00 phút. Công chức Họp Chi bộ.
 • 13 giờ 30 phút. Đ/c Luân làm việc với phòng: NN&PTNT/Kinh tế, Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố thống nhất các tiêu chí thi đua liên quan đến sản phẩm OCOP. Điểm tại Phòng họp số 4 VP.UBND tỉnh. (theo lịch lãnh đạo)

THỨ 3 – NGÀY 06/4/2021

 • Công chức làm việc tại cơ quan.

THỨ 4 - NGÀY 07/4/2021

 • Công chức làm việc tại cơ quan.

THỨ 5 - NGÀY 08/4/2021

 • 09 giờ 00 phút. Đ/c Luân dự Sơ kết Mô hình hỗ trợ sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị tại xã Lương Nghĩa. Điểm tại UBND xã Lương Nghĩa. (theo lịch lãnh đạo)
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 6 - NGÀY 09/4/2021:

 •  Công chức làm việc tại cơ quan.

VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 94
Đã truy cập: 93594
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.