xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Lịch công tác VPĐPNTM tỉnh từ 07/9/2020 đến 11/9/2020

Ngày 01-10-2020

LỊCH CÔNG TÁC

Đ/c Huỳnh Thành Hữu, Phó Chánh Văn phòng ĐPNTM tỉnh

 (từ ngày 07/9/2020 đến 11/9/2020)

THỨ 2 – NGÀY 07/9/2020:

 • 07 giờ 30 phút. Khai giảng lớp Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức xây dựng Nông thôn mới nâng cao cho cán bộ xã, ấp thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND phường I, thành phố Vị Thanh.
 • 13 giờ 00 phút. Làm việc tại cơ quan.

THỨ 3 – NGÀY 08/9/2020:

 • 07 giờ 30 phút. Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 08, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2020 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.
 • 13 giờ 00 phút. Làm việc tại cơ quan.

THỨ 4 - NGÀY 09/9/2020:

 • 07 giờ 30 phút. Khai giảng lớp Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức xây dựng Nông thôn mới nâng cao cho cán bộ xã, ấp huyện Châu Thành A. Điểm tại Hội trường Liên trạm huyện Châu Thành A.
 • 13 giờ 00 phút. Làm việc tại cơ quan.

THỨ 5 - NGÀY 10/9/2020:

 • Làm việc tại cơ quan.

THỨ 6 - NGÀY 11/9/2020:

 • Làm việc tại cơ quan.

 

     


LỊCH CÔNG TÁC

Công chức Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh

 (từ ngày 07/9/2020 đến 11/9/2020)   

THỨ 2 – NGÀY 07/9/2020:

 • 07 giờ 30 phút. Đ/c Thi quản lý Lớp Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức xây dựng Nông thôn mới nâng cao cho cán bộ xã, ấp thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND phường I, thành phố Vị Thanh.
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 3 – NGÀY 08/9/2020:

 • 07 giờ 30 phút. Đ/c Luân quản lý Lớp Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình OCOP cho cán bộ xã, ấp huyện Châu Thành. Điểm tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Châu Thành. (Đến hết ngày 09/9/2020)
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 4 - NGÀY 09/9/2020:

 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 5 - NGÀY 10/9/2020:

 • 07 giờ 30 phút. Đ/c Thi quản lý Lớp Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức xây dựng Nông thôn mới nâng cao cho cán bộ xã, ấp huyện Châu Thành A. Điểm tại Hội trường Liên trạm huyện Châu Thành A. (Đến hết ngày 12/9/2020)
 • 07 giờ 30 phút. Đ/c Luân quản lý Lớp Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình OCOP cho cán bộ xã, ấp huyện Vị Thủy. Điểm tại Hội trường Phòng Nông nghiệp huyện Vị Thủy. (Đến hết ngày 11/9/2020)
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 6 - NGÀY 11/9/2020:

 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 464
Đã truy cập: 95869
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.