xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Lịch công tác VPĐPNTM tỉnh từ 08/3/2021 đến 12/3/2021

Ngày 09-03-2021

LỊCH CÔNG TÁC

Đ/c Huỳnh Thành Hữu, Phó Chánh Văn phòng ĐPNTM tỉnh

 (từ ngày 08/3/2021 đến 12/3/2021)

THỨ 2 – NGÀY 08/3/2021

 • 07 giờ 30 phút. Báo cáo chuyên đề nông thôn mới. Điểm tại Trung tâm Chính trị huyện Long Mỹ.
 • 13 giờ 30 phút. Họp Chi Bộ.

THỨ 3 – NGÀY 09/3/2021

 • 07 giờ 30 phút. Dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2021 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 01 UBND tỉnh.
 • 13 giờ 00 phút. Làm việc tại cơ quan.

THỨ 4 - NGÀY 10/3/2021

 • 07 giờ 30 phút. Làm việc với huyện Long Mỹ triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2021.
 • 13 giờ 30 phút. Làm việc với thị xã Long Mỹ triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2021.

THỨ 5 - NGÀY 11/3/2021

 • 07 giờ 30 phút. Làm việc với huyện Phụng Hiệp triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2021.
 • 13 giờ 00 phút. Làm việc tại cơ quan.

THỨ 6 - NGÀY 12/3/2021:

 • Làm việc với Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp & PTNT II về Kế hoạch đào tạo năm 2021. Điểm tại Trường CB NN&PTNT II TP Hồ Chí Minh.

***********************************************************

LỊCH CÔNG TÁC

Công chức Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh

 (từ ngày 08/3/2021 đến 12/3/2021)

THỨ 2 – NGÀY 08/3/2021

 • 07 giờ 00 phút. Công chức làm việc tại cơ quan.
 • 13 giờ 30 phút. Họp Chi Bộ.

THỨ 3 – NGÀY 09/3/2021

 • Công chức làm việc tại cơ quan.

THỨ 4 - NGÀY 10/3/2021

 • 7 giờ 30 phút. Đ/c Luân làm việc với huyện Long Mỹ triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2021. (theo lịch lãnh đạo)
 • 13 giờ 30 phút. Đ/c Luân làm việc với thị xã Long Mỹ triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2021. (theo lịch lãnh đạo)
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 5 - NGÀY 11/3/2021

 • 07 giờ 30 phút. Đ/c Luân làm việc với huyện Phụng Hiệp triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2021. (theo lịch lãnh đạo)
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 6 - NGÀY 12/3/2021

 • Công chức làm việc tại cơ quan.

  Nơi nhận:

- VP UBND tỉnh;

- Niêm yết;

- Website VPĐP;

- Lưu: VT.

    KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

   PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

         

                                                                                     Huỳnh Thành Hữu                                                                                


VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 9
Đã truy cập: 95094
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.