xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Lịch công tác VPĐPNTM tỉnh từ 10/8/2020 đến 14/8/2020 (điều chỉnh lần 2)

Ngày 14-08-2020

LỊCH CÔNG TÁC

Đ/c Huỳnh Thành Hữu, Phó Chánh Văn phòng ĐPNTM tỉnh

 (từ ngày 10/8/2020 đến 14/8/2020)

THỨ 2 – NGÀY 10/8/2020:

 • 07 giờ 00 phút. Làm việc tại cơ quan.
 • 13 giờ 30 phút. Họp cơ quan.

THỨ 3 – NGÀY 11/8/2020:

 • 07 giờ 00 phút. Làm việc tại cơ quan.
 • 13 giờ 00 phút. Họp đóng góp dự thảo Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đối khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ 4 - NGÀY 12/8/2020:

 • 07 giờ 30 phút. Báo cáo chuyên đề Nông thôn mới tại thị xã Long Mỹ.

THỨ 5 - NGÀY 13/8/2020:

 • Làm việc tại cơ quan.

THỨ 6 - NGÀY 14/8/2020:

 • Làm việc tại cơ quan.

--------------------------------------------

 

LỊCH CÔNG TÁC

Công chức Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh

 (từ ngày 10/8/2020 đến 14/8/2020)

THỨ 2 – NGÀY 10/8/2020:

 • 07 giờ 00 phút. Công chức làm việc tại cơ quan.
 • 13 giờ 30 phút. Họp cơ quan.

THỨ 3 – NGÀY 11/8/2020:

 • 7 giờ 30 phút. Đ/c Luân dự Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP thị xã Long Mỹ. Điểm tại Văn phòng UBND thị xã Long Mỹ.
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 4 - NGÀY 12/8/2020:

 • Công chức làm việc tại cơ quan.

THỨ 5 - NGÀY 13/8/2020:

 • Công chức làm việc tại cơ quan.

THỨ 6 - NGÀY 14/8/2020:

 • 7 giờ 30 phút. Đ/c Luân dự Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP huyện Long Mỹ. Điểm tại Văn phòng UBND huyện Long Mỹ.
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.
* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LICH cong tac 10.8 - 14.8.docx_20200814090004.docx

VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 2
Hôm nay: 482
Đã truy cập: 95887
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.