xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Lịch công tác VPĐPNTM tỉnh từ 14/9/2020 đến 18/9/2020

Ngày 01-10-2020

LỊCH CÔNG TÁC

Đ/c Huỳnh Thành Hữu, Phó Chánh Văn phòng ĐPNTM tỉnh

 (từ ngày 14/9/2020 đến 18/9/2020)

THỨ 2 – NGÀY 14/9/2020:

 • 07 giờ 30 phút. Khai giảng lớp Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức xây dựng Nông thôn mới nâng cao cho cán bộ xã, ấp trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Điểm tại Hội trường Trạm Khuyến nông thị xã Long Mỹ.
 • 13 giờ 00 phút. Làm việc tại cơ quan.

THỨ 3 – NGÀY 15/9/2020:

 • 07 giờ 30 phút. Dự tập huấn đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

THỨ 4 - NGÀY 16/9/2020:

 • 07 giờ 00 phút. Làm việc tại cơ quan.
 • 13 giờ 30 phút. Họp bàn nội dung xúc tiến thương mại, hội chợ. Điểm tại Phòng họp Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh.

THỨ 5 - NGÀY 17/9/2020:

 • 07 giờ 30 phút. Họp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiến độ Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đối khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030 và tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 11/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ 6 - NGÀY 18/9/2020:

 • Làm việc tại cơ quan.

 

 

-----------------------------------------------------------

LỊCH CÔNG TÁC

Công chức Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh

 (từ ngày 14/9/2020 đến 18/9/2020)   

THỨ 2 – NGÀY 14/9/2020:

 • 07 giờ 30 phút. Đ/c Thi quản lý Lớp Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức xây dựng Nông thôn mới nâng cao cho cán bộ xã, ấp trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Điểm tại Hội trường Trạm Khuyến nông thị xã Long Mỹ. (đến hết ngày 16/9/2020)
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 3 – NGÀY 15/9/2020:

 • 07 giờ 30 phút. Đ/c Khoa Dự tập huấn đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.
 • 07 giờ 30 phút. Đ/c Luân quản lý Lớp Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình OCOP cho cán bộ xã, ấp huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phụng Hiệp.(Đến hết ngày 16/9/2020)

THỨ 4 - NGÀY 16/9/2020:

 • 07 giờ 30 phút. Đ/c Khoa quản lý Lớp Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình OCOP cho cán bộ xã, ấp huyện Châu Thành A. Điểm tại Hội trường Liên trạm huyện Châu Thành A.(Đến hết ngày 17/9/2020)
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 5 - NGÀY 17/9/2020:

 • 07 giờ 30 phút. Đ/c Luân quản lý Lớp Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình OCOP cho cán bộ xã, ấp thành phố Ngã Bảy. Điểm tại Hội trường UBND thành phố Ngã Bảy.(Đến hết ngày 18/9/2020)
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 6 - NGÀY 18/9/2020:

 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 471
Đã truy cập: 95876
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.