xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Lịch công tác VPĐPNTM tỉnh từ 15/3/2021 đến 19/3/2021

Ngày 15-03-2021

LỊCH CÔNG TÁC

Đ/c Huỳnh Thành Hữu, Phó Chánh Văn phòng ĐPNTM tỉnh

 (từ ngày 15/3/2021 đến 19/3/2021)

THỨ 2 – NGÀY 15/3/2021

 • Làm việc tại cơ quan.

THỨ 3 – NGÀY 16/3/2021

 • 07 giờ 30 phút. Làm việc với xã Tân Phú về triển khai Kế hoạch NTM năm 2021. Điểm tại UBND xã Tân Phú.
 • 13 giờ 00 phút. Làm việc tại cơ quan.

THỨ 4 - NGÀY 17/3/2021

 • 07 giờ 30 phút. Làm việc với xã Hiệp Hưng về triển khai Kế hoạch NTM năm 2021. Điểm tại UBND xã Hiệp Hưng.
 • 13 giờ 30 phút. Sơ kết Mô hình Bưởi Da Xanh. Điểm tại xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp.

THỨ 5 - NGÀY 18/3/2021

 • 07 giờ 30 phút. Làm việc với xã Phú Tân về triển khai Kế hoạch NTM năm 2021. Điểm tại UBND xã Phú Tân.
 • 13 giờ 00 phút. Làm việc tại cơ quan.

THỨ 6 - NGÀY 19/3/2021:

 • 09 giờ 00 phút. Trao giấy chứng nhận VietGap cho HTX Tân Long. Điểm tại trụ sở HTX Tân Long, xã Vĩnh Tường huyện Vị Thủy.
 • 13 giờ 00 phút. Làm việc tại cơ quan.

*********************************************************

LỊCH CÔNG TÁC

Công chức Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh

 (từ ngày 15/3/2021 đến 19/3/2021)

THỨ 2 – NGÀY 15/3/2021

 • Công chức làm việc tại cơ quan.

THỨ 3 – NGÀY 16/3/2021

 • Đ/c Luân làm việc với các chủ thể OCOP trên địa bàn TP Vị Thanh triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2021. Điểm tại Cơ sở của Chủ thể tham gia OCOP.
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 4 - NGÀY 17/3/2021

 • 7 giờ 30 phút. Đ/c Ly làm việc với xã Hiệp Hưng về triển khai Kế hoạch NTM năm 2021. Điểm tại UBND xã Hiệp Hưng. (theo lịch lãnh đạo)
 • 13 giờ 30 phút. Đ/c Luân dự Sơ kết Mô hình Bưởi Da Xanh. Điểm tại xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp. (theo lịch lãnh đạo)
 • 14 giờ. Đ/c Thi dự Hội nghị trực tuyến về công tác Phi chính phủ nước ngoài năm 2020. Điểm tại phòng họp số 3 VP UBND tỉnh.
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 5 - NGÀY 18/3/2021

 • 07 giờ 30 phút. Đ/c Ly làm việc với xã Phú Tân về triển khai Kế hoạch NTM năm 2021. Điểm tại UBND xã Phú Tân. (theo lịch lãnh đạo)
 • 07 giờ 30 phút. Đ/c Luân làm việc với các chủ thể OCOP trên địa bàn huyện Phụng Hiệp triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2021. Điểm tại Cơ sở của Chủ thể tham gia OCOP.
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 6 - NGÀY 19/3/2021

 • 09 giờ 00 phút. Đ/c Luân dự Trao giấy chứng nhận VietGap cho HTX Tân Long. Điểm tại trụ sở HTX Tân Long. (theo lịch lãnh đạo)
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

  Nơi nhận:

- VP UBND tỉnh;

- Niêm yết;

- Website VPĐP;

- Lưu: VT.

    KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

   PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

         

                                                                                     Huỳnh Thành Hữu


VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 2
Hôm nay: 353
Đã truy cập: 95758
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.