xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Lịch công tác VPĐPNTM tỉnh từ 17/8/2020 đến 21/8/2020

Ngày 19-08-2020

LỊCH CÔNG TÁC

Đ/c Huỳnh Thành Hữu, Phó Chánh Văn phòng ĐPNTM tỉnh

 (từ ngày 17/8/2020 đến 21/8/2020)

THỨ 2 – NGÀY 17/8/2020:

 • 07 giờ 30 phút. Khai giảng Lớp tập huấn xây dựng NTM cho cán bộ xã, ấp trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Điểm tại Trạm Khuyến nông TX Long Mỹ.
 • 13 giờ 00 phút. Làm việc tại cơ quan.

THỨ 3 – NGÀY 18/8/2020:

 • Làm việc tại cơ quan.

THỨ 4 - NGÀY 19/8/2020:

 • Làm việc tại cơ quan.

THỨ 5 - NGÀY 20/8/2020:

 • 7 giờ 30 phút. Họp Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm đối với thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy, huyện Phụng Hiệp, thành phố Ngã Bảy, huyện Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.
 • 13 giờ 00 phút. Làm việc tại cơ quan.

THỨ 6 - NGÀY 21/8/2020:

-    7 giờ 30 phút. Cùng với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương   trình MTQG giai đoạn 2016 – 2020 thăm xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp.

-   14 giờ 00 phút. Làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG giai đoạn 2016 – 2020. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

------------------------------------------------------------

LỊCH CÔNG TÁC

Công chức Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh

 (từ ngày 17/8/2020 đến 21/8/2020)

THỨ 2 – NGÀY 17/8/2020:

 • 07 giờ 30 phút. Đ/c Thi quản lý Lớp tập huấn xây dựng NTM cho cán bộ xã, ấp trên địa bàn thị xã Long Mỹ. (đến hết ngày 19/8)
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 3 – NGÀY 18/8/2020:

 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 4 - NGÀY 19/8/2020:

 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 5 - NGÀY 20/8/2020:

 • 07 giờ 30 phút. Đ/c Thi quản lý Lớp tập huấn xây dựng NTM cho cán bộ xã, ấp trên địa bàn huyện Long Mỹ. (đến hết ngày 22/8)
 • 07 giờ 30 phút. Đ/c Luân Họp Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm đối với thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy, huyện Phụng Hiệp, thành phố Ngã Bảy, huyện Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 6 - NGÀY 21/8/2020:

 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 474
Đã truy cập: 95879
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.