xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Lịch công tác VPĐPNTM tỉnh từ 22/3/2021 đến 26/3/2021

Ngày 29-03-2021

LỊCH CÔNG TÁC

Đ/c Huỳnh Thành Hữu, Phó Chánh Văn phòng ĐPNTM tỉnh

 (từ ngày 22/3/2021 đến 28/3/2021)

THỨ 2 – NGÀY 22/3/2021

 • 07 giờ 00 phút. Làm việc tại cơ quan.
 • 13 giờ 00 phút. Đi công tác Hà Nội.

THỨ 3 – NGÀY 23/3/2021

 • 07 giờ 30 phút. Dự Hội nghị toàn quốc Tổng kết Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 – 2020. Điểm tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, số 91, Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

THỨ 4 - NGÀY 24/3/2021

 • Làm việc tại cơ quan.

THỨ 5 - NGÀY 25/3/2021

 • Làm việc tại cơ quan.

THỨ 6 - NGÀY 26/3/2021:

 • Làm việc tại cơ quan.

THỨ 7- NGÀY 27/3/2021:

 • 08 giờ 00 phút. Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

CHỦ NHẬT- NGÀY 28/3/2021:

 • 08 giờ 00 phút. Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

*******************************************************

LỊCH CÔNG TÁC

Công chức Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh

(từ ngày 22/3/2021 đến 26/3/2021)

THỨ 2 – NGÀY 22/3/2021

 • Công chức làm việc tại cơ quan.

THỨ 3 – NGÀY 23/3/2021

 • 7 giờ 30 phút. Đ/c Luân khảo sát Chương trình OCOP năm 2021 trên địa bàn huyện Long Mỹ. (cả ngày)
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 4 - NGÀY 24/3/2021

 • 7 giờ 30 phút. Đ/c Luân khảo sát Chương trình OCOP năm 2021 trên địa bàn thị xã Long Mỹ. (cả ngày)
 • 7 giờ 30 phút. Đ/c Thi dự tập huấn quyết toán Thuế thu nhập cá nhân năm 2020. Điểm tại Cục Thuế tỉnh.
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 5 - NGÀY 25/3/2021

 • 7 giờ 30 phút. Đ/c Luân khảo sát Chương trình OCOP năm 2021 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. (cả ngày)
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 6 - NGÀY 26/3/2021

 • 7 giờ 30 phút. Đ/c Luân khảo sát Chương trình OCOP năm 2021 trên địa bàn huyện Châu Thành A. (cả ngày)
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

  Nơi nhận:

- VP UBND tỉnh;

- Niêm yết;

- Website VPĐP;

- Lưu: VT.

    KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

   PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

         

                                                                                     Huỳnh Thành Hữu 


VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 99
Đã truy cập: 93599
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.